Proceduregids

Waar komt u vandaan ?

TitleWaar komt u vandaan ?

Wat wenst u te doen ?

TitleWat wenst u te doen ?

In welke sector?

TitleIn welke sector?

Alles selecteren

Waar wenst u uw activiteit uit te voeren ?

TitleWaar wenst u uw activiteit uit te voeren ?

In de proceduregids vindt u informatie over de procedures en eisen die opgelegd worden aan Belgische en buitenlandse ondernemingen die zich in België wensen te vestigen of die tijdelijk diensten wensen te verrichten in België. In de eerste plaats gaat de aandacht uit naar de informatie die nuttig is voor de diensten die onder de dienstenrichtlijn 2006/123/EG vallen. Daarnaast zal er ook informatie worden aangeboden voor alle ondernemingen, of die nu onder de eerder vernoemde richtlijn vallen of niet.

De verschillende beslissingsniveau’s die aan ondernemingen in België formaliteiten opleggen, hebben aan deze tool meegewerkt: